Επαγγελματικοί Λογαριασμοί – Παράταση Δήλωσης στην Α.Α.Δ.Ε.

Παρατείνεται η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ με τη νέα απόφαση Α 1033/2019, έως την 28η Φεβρουαρίου 2019